Vilkår

KONTRAKTSVILK√ÖR MELLOM KUNDE OG HURUM KRAFT AS
FOR LEVERING AV BARESTR√ėM.NO

1. Generelt.
1.1 Bestilling skal foretas skriftlig på herværende bestillingskjema/kraftavtale, med spesifikasjoner  for hvert enkelt anlegg avtalen gjelder for.
1.2¬†Fullmakt: Kunden gir med dette Hurum kraft AS fullmakt til √• si opp kundens avtale med n√•v√¶rende kraftleverand√łr, og til √• ordne alle formaliteter mot kundens netteier, med mer.
1.3¬†Dersom faktura ikke betales til forfall, p√•l√łper renter og evt. gebyrer i henhold til gjeldende lovverk.
1.4¬†Oppbevaring og bruk av kundeopplysninger: Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret p√• et sikkert sted, og vil bare bli brukt til √• kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved √• sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppf√łlging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og f√• dem korrigert eller fjernet fra v√•r database.

2. Leveringsvilkår.
2.1¬†‚ÄĚStandard kraftleveringsavtale‚ÄĚ, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen EnergiNorge, samt s√¶rvilk√•r, gjelder for samtlige kontraktsforhold som Hurum Kraft AS inng√•r med husholdningskunder, s√• langt det passer, med mindre annet fremg√•r av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.
2.2¬†Uttak av str√łm refererer seg til det enkelte anlegg sin geografiske beliggenhet.
2.3 Hurum Kraft AS forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå leveransen eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.
2.4 Hurum Kraft AS forbeholder seg retten til å si opp kraftavtalen ved manglende betaling.
2.5¬†Bytte av kraftleverand√łr skjer vanligvis 1 ‚Äď 2 uker etter at vi har mottatt kontrakten.
2.6 Det tas forbehold om at kontrakten er korrekt utfylt.
2.7 Flytting: Ved flytting f√łlger kraftkontrakten kunden til ny adresse. Hurum Kraft gis herved fullmakt av kunde til innhenting av n√łdvendig informasjon for registrering av Hurum Kraft som leverand√łr p√• ny adresse.

3. Nærmere avtalebetingelser
3.1 BareStr√łm.no
3.1.1 Kraftprisen er en ren spotpris pr.mnd. i hht. Nordpools områdepriser + gjeldende påslag og statlige avgifter.
3.2.1 P√•slag og fastbel√łp har en garantiperiode p√• 12 m√•neder fra inng√•tt avtale, og kan ikke endres. Etter utl√łp av avtaleperioden blir kunde overf√łrt til Hurum Kraft Spot.
3.3.1 Fakturering skjer etterskuddsvis pr. mnd, i hht. reelt forbruk.  Forbruk mottas av kundens netteier. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens netteier eller ved gjennomfakturering.

3.2 Fastbel√łp
3.2.1¬†Det tilkommer et fastbel√łp p√• kr. 15,00 pr. mnd. pr m√•ler i tillegg p√• avtale om BareStr√łm.no, dersom annet ikke er avtalt.

4. Andre forhold
4.1 Det er ingen krav om at kunden oppretter elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura), men uten avtale om dette sendes det ut tradisjonelle fakturaer pr. post. I slike tilfeller tilkommer et gebyr for papirfaktura p.t. på kr. 29,- pr/faktura.
4.2 Vi tar forbehold om prisendringer som f√łlge av endringer i dagens myndighetsp√•lagte avgifter, samt endringer i √łvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
4.3 Hurum Kraft as kan endre priselementer og avtalevilk√•r, enten ved direkte skriv til kunde eller via kunngj√łring eller p√• annet egnet m√•te.
4.4 Dersom det er inng√•tt en tidsavgrenset avtale og kunden ved utl√łp av avtalen ikke har gitt Hurum Kraft AS utrykkelig aksept p√• at annen avtale skal fornyes p√• samme vilk√•r, eller andre vilk√•r, overf√łres kunden til kraftavtalen Hurum Kraft Spot.
4.5 Eventuelle tilgodebel√łp blir trukket i fra p√• neste regning. ¬†Dersom kunden √łnsker √• f√• bel√łpet utbetalt, ber vi om at det tas kontakt med Hurum Kraft for utbetaling over konto.